Условия за ползване

За доставки виж : Доставки

Общи условия

 1. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма Гауди Ди Ес ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Сухата река бл.221 вх.Г ап. 65, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201021273, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.gaudi-ds.com. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 2. Регистрация

  Регистрацията е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

 3. Съгласие

  С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 4. Условия за поръчка на стоки

  • Поръчка

   Доставката на стоки от Гауди Ди Ес ООД чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

  • Потвърждение и изпълнение на поръчки

   Операторът на Гауди Ди Ес ООД задължително потвърждава по телефона или e-mail всяка поръчка, направена от Клиента. Гауди Ди Ес ООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.gaudi-ds.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на Гауди Ди Ес ООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

   Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, или на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

   Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента.

   Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

 5. Срок на доставка

  Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.gaudi-ds.com, е от два до пет работни дни.

  В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на Гауди Ди Ес ООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

 6. Условия и начини на плащане

  • наложен платеж

   При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

  • банкова карта – от онлайн системата за картови разплащания

   При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.
   Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:

   • Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

   • Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола).

   • Валидиране на кредитна карта

    Всички картодържатели на кредитна / дебитна карта са обект на проверка и оторизиране от издателя на картата. Ако издателят на Вашата карта откаже плащане, или по някаква причина не разреши плащане, Вие ще бъдете уведомен за това незабавно.

    При проверка на искане за поръчани стоки или услуги, ние може да използваме Вашата информация за предотвратяването и разкриването на измами. Една от причините, поради които можем да разкрием Вашия адрес и пощенски код е да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато разкриваме Вашата информация, тя ще остане защитена. Ако смятате, че Вашите данни не са верни, може да ги коригирате, съгласно нашата политика за защита на личните данни.

   • Защита на картовите данни

    По време на процеса на проверка за автентичност, персоналът на магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.

    За предотвратяване на измами,при плащания с карта Visa или MasterCard, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови Организации:

    • Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра, обработващ плащането.

    • Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждане на CVV код

    • В допълнение, за утвърждаването Ви като законен картодържател, нашият сървър на плащане поддържа схеми за разпознаване на автентичността на Visa и MasterCard - Verified by VISA или MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате
     .

  • по банков път

   При избор на начин на плащане „по банков път”, след като клиентът направи поръчка, се генерира оферта с номер. Клиентът извършва банков превод по сметка на Гауди Ди Ес ООД, като цитира номера на офертата като основание за превода. Валидността на офертата е три работни дни.

 7. Доставка на стока

  Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която Гауди Ди Ес ООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура и гаранционна карта, както и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

 8. Гаранционни условия

  При доставката клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок и сервиза.Всички продукти, предлагани от Gaudi-ds.com са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите.

 9. Поискани търговски съобщения

 10. Чрез регистрацията си в сайта, добавяне на своя имейл адрес или чрез специално добавяне във формата "Абонирай се за бюлетина", клиентите декларират своето съгласие да получават полезна информация от Гауди Ди Ес по мейла свързана с новости, промоции, специални отстъпки и друга  полезна информация по усмотрение на Гауди Ди Ес ООД. По тази дефиниция получените мейл са ПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ. 

 11. Връщане на стока

  Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.gaudi-ds.com В четиринадесет дневен срок (14дни), след получаване на продукта, вие може да го върнете обратно (лично или по куриер за ваша сметка). Единствените Ви задължения са преди това да ни уведомите на телефона 02/860 15 99 и на имейл info@gaudi-ds.com за намеренията си и да конкретизираме поръчката, както ида запазите търговския му вид (опаковката - както сте го получили, така да го върнете). . Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, без неоправдано забавяне в 14 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация . В случай, че клиентът е платил с банкова карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е постъпило плащането.

 12. Формуляр за отказа от договора за  продажба от разстояние
 13. Рекламации

В случай на връщане за рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефонен номер Гауди Ди Ес ООД -  02/860 15 99 и info@gaudi-ds.com и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката. Както и да попълни следния формуляр

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата www.gaudi-ds.com. Gaudi-ds.com е собственост на Гауди Ди Ес ООД, представлявано от : Димитър Димитров; ЕИК:201021273 , BG 201021273; със седалище в град София и адрес на управление: гр. София, ж.к. Сухата река бл.221 ет.4 ап.65.

За контакт: info@gaudi-ds.com, 02/860 15 99

Със зареждане на Gaudi-ds.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на Gaudi-ds.com.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на Gaudi-ds.com, е собственост на Гауди Ди Ес ООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на Gaudi-ds.com, без изричното писмено съгласие на Гауди Ди Ес ООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от Gaudi-ds.com за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на Gaudi-ds.com не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на Gaudi-ds.com може да се изисква регистрация.

Със зареждане на Gaudi-ds.com, потребителят се съгласява, че Гауди Ди Ес ООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра Gaudi-ds.com данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на Gaudi-ds.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

За да използва услугите на Gaudi-ds.com, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на Gaudi-ds.com. При попълване заявлението за регистрация в Gaudi-ds.com потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на Gaudi-ds.com данни.

С регистрацията си на Gaudi-ds.com, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация в Gaudi-ds.com. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от Gaudi-ds.com.

Гауди Ди Ес ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. Гауди Ди Ес ООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Потребителят изрично се съгласява, че Gaudi-ds.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на Gaudi-ds.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на Gaudi-ds.com. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез Gaudi-ds.com (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от Gaudi-ds.com.

Gaudi-ds.com събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на Gaudi-ds.com и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на Gaudi-ds.com, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.


Цените на стоките и услугите, описани на Gaudi-ds.com, са с ДДС. Gaudi-ds.com си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

Гауди Ди Ес ООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Gaudi-ds.com или свързаните и предоставяни чрез Gaudi-ds.com услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на Gaudi-ds.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до Gaudi-ds.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Gaudi-ds.com може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез Gaudi-ds.com, потребителят се съгласява и приема, че Гауди Ди Ес ООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в Gaudi-ds.com по никакъв начин не означава, че Гауди Ди Ес ООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на Gaudi-ds.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.  

Гауди Ди Ес ООД има право по всяко време да променя съдържанието на Gaudi-ds.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на Gaudi-ds.com се публикуват на Gaudi-ds.com и са достъпни за всички потребители.


Повече за Доставка
 

Срокът за доставките е от 3 до 5 работни дни. Всяка направена заявка се потвърждава, като Вие ще получите е-майл с данни за поръчката. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Преди да се изпълни поръчката, Гауди Ди Ес ООД си запазва правото да се свърже с Вас за потвърждаване на заявката.Гауди Ди Ес ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

Поръчките се доставят до вратата на клиента или офис на Куриера. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Гауди Ди Ес ООД. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Гауди Ди Ес ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

 

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й, като разходите са за сметка на Гауди Ди Ес ООД.

 

Ние работим с куриерските служби: Econt-logo.jpg и speedylogo1.jpg , нашите клиенти ползват отстъпка от цените за доставка !

 

Закупените от Вас артикули, подготвени и изпратени от www.gaudi-ds.com ще пътуват към Вас на преференциални цени на доставка с куриерите на Еконт Експрес (с включена 20% отстъпка). Ако решите самостоятелно да подготвите Ваша пратка, без да се ангажирате с покупка от www.gaudi-ds.com Еконт Експрес ще Ви предостави 3% отстъпка за всяка пратка по която сте платец.

Линк към сайта за подаване на жалби - https://kzp.bg